An earthquake measuring 4.3 degrees on Richter scale hits northwest of Lattakia

Lattakia, SANA-An earthquake measuring 4.3 on Richter scale hit northwest of Lattakia.

The National Earthquake Center said that an earthquake measuring 4.3 degrees on the Richter scale hit at 19:12 the Syrian coast, 22 km northwest of Lattakia.

MHD Ibrahim

Check Also

Two quakes hit southern Turkey

Ankara, SANA- An earthquake measuring 4.5 degrees on the Richter scale struck southern Turkey on …