کشتی سازی در جزیره ارواد / تصاویر

طرطوس-سانا

جزیره ارواد یک مرکز عمده ای برای کشتی سازی در ساحل شرقی دریای مدیترانه به شمار می رود، که دارای صنایع دقیق و زیباست، از این صنایع کشتی سازی است که فرزندان از بزگانان آن صنعت را به ارث بردند.