عــاجــل وزارت امور خارجه و مهاجران: ایالات متحده آمریکا و ابزارهای آن در جهان و منطقه، در حمایت از جنگ تروریستی بی سابقه علیه جمهوری عربی سوریه نقش دارند
الرئيسية / سفارت های سوریه در خارج

سفارت های سوریه در خارج