شیشه سوریه… آشفتگی وهنر

دمشق-سانا

شیشه ساخت سوریه وقواعد این صنعت ومراحل شکل گیری وتوسعه این مشغله در سوریه مورد بحث گردهمایی که در مرکز فرهنگی واقع در منطقه ابو رمانه دمشق قرار گرفت.

پژوهشگر مخلص محمود به تاریخ صنعت شیشه وریشه فینیقی اش و گسترش این صنعت در سوریه وبکارگیری آن در تعداد از مناطق باستانی از قبیل مسجد اموی پرداخت.

دبیر شواری پیشکسوتان لوی شکو درمورد تجریبات مکتسبه خود از مشغله ساخت شیشه واقبال گردشگران خارجی به خرید این اشیای عتیقه صحبت کرد. وی خواهان ایجاد قوانین جدید به هدف حفاظت از این صنعت متمایز وقواعدش شد.

ت.م

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه روسیه: : “تهدیدات هسته ای” از سوی روسیه اعلام نشده و نخواهد شد و استفاده مسکو از سلاح هسته ای صرفا بر اساس منطق بازدارندگی است