6-164

شاهد أيضاً

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی بالگرد می-8 اوکراینی در جمهوری دونتسک و دفع حمله نیروهای اوکراینی در محور کوبیانسک و از بین بردن بیش از 80 سرباز اوکراینی خبر داد

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی بالگرد می-8 اوکراینی در جمهوری دونتسک و دفع حمله نیروهای …