2-368

شاهد أيضاً

رئیس کمیته همه پرسی در جمهوری لوگانسک:پس از شمارش 14 درصد از آرا 97.79 درصد به پیوستن به روسیه رای مثبت دادند

رئیس کمیته همه پرسی در جمهوری لوگانسک:پس از شمارش 14 درصد از آرا  97.79 درصد …