El Esad İki Yasama Kararını Onayladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad bugün İdari Kalkınma Bakanlığı, bakanlığın hedefleri, görevleri ve birilerine ilişkin 2014/281 sayılı kararnameyi onayladı.

İdari Kalkınma Bakanlığının teşkil edilmesini öngören 2014/39 sayılı yasama kararına dayandırılan 2014/281 sayılı kararnamenin birinci maddesi bakanlığın hedeflerini belirliyor. Madde gereğince bakanlık yürürlükteki yasa, kanun ve düzenlemeleri geliştirmekle idari performansı yükseltme, kamu memurluğu iyileştirme ve vatandaşlara hizmet kalitesini arttırma, idari yolsuzlukla mücadele etme, kurumsal kalkınmayı sağlama, beşeri kadroları eğitme ve bilişim teknolojisini kullanmayı hedefliyor.

Kararnamenin ikinci maddesi bakanlığın görevlerini belirlerken görevleri arasında idari kalkınmayı garantileyecek entegreli ve bütünsel bir strateji belirlemeyi, atama, kadrolaşma, uzmanlık alanı belirleme, görev dağılımı, sorumluluk ve yetki belirleme çalışmalarında bulunup bu bağlamda ilgili yasa ve düzenlemeleri yeniden gözden geçirip gerekli düzeltmeleri yapmayı öngörüyor.

Yeni kararname aynı zamanda vatandaşlara hizmet projelerini denetlemekle birlikte idari kalkınma projeleri ve stratejileriyle uyumluluğunu kontrol etme çalışmalarında bulunmayı öngörüyor.

Kararnamenin üçüncü maddesi ise ilgili bakan yada genel müdürü kararıyla her ilde yada bakanlıkta veya kamu kurumunda idari kalkınma biriminin kurulmasını öngörüyor.

Çiftçiler İşbirliği Derneklerine İlişkin Kararnamenin 2 Maddesi Düzeltildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı el Esad Çiftçiler İşbirliği Derneklerine ilişkin 1974/21 sayılı kanunnamenin 5. ve 6. maddelerinin düzeltilmesini öngören 2014/41 sayılı yasama kararını onayladı.

Yasama kararınca Çiftçiler İşbirliği Dernekleri çiftçilerin ekonomi, siyasi, sosyal, kültürel ve sağlıksal açıdan geliştirilmelerinin yanı sıra ihtiyaçlarının karşılanması ve saflarında ulusal bilincin pekiştirilmesi hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırıp bu amaçlı plan ve stratejiler hazırlayacak.

Yasama kararında yapılan yeni düzenlemeler aynı zamanda çiftçiler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın pekiştirilmesi, yaşam kalitesinin geliştirilip ulusalcı toplumun yapılandırılması ve daha başka alanlardaki rollerinin pekiştirilmesi amaçlı çalışma ve faaliyetler düzenlemeyi de öngörüyor.

Çiftçilik sektörüne gelişmiş yöntem ve teknolojinin girişini kolaylaştırmanın yanı sıra kendi alanlarında uzman çiftçiler yetiştirmeyi öngören yeni düzenlemelerde çiftçilerin tarım kredileri alma işlemlerini organize etmeyi öngörüyor.

Check Also

Halk Meclisi, Bazı Cihetlerin Üretim Teşviklerinin Tavanını Yükselten Bir Yasa Tasarısını Onayladı

ŞAM – Halk Meclisi, Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ başkanlığında bugün yaptığı oturumda, 59 Sayılı Kanun …