Yüksek Seçim Yargı Kurulu: Seçimlerin Tarafsızlığını Ve Şeffaflığını Sağlamak İçin Gerekli Önlemler Alındı

ŞAM – Yüksek Seçim Yargı Kurulu, seçim sürecinin Genel Seçim Yasası hükümleri ve yürütme talimatları uyarınca anayasal ve hukuken sorunsuz işlemesini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağını belirtti.

Komite bugün valiliklerdeki adli alt komiteler ile yaptığı toplantıda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en uygun şekilde ve bütünlük içinde yapılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaya ve Yüksek Seçim Kurulunun görevlerini bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde işlerine veya işlevlerine müdahale etmeden yerine getirmesine ilişkin 2014 tarihli 5 sayılı Genel Seçim Kanunu gereğince 8.Maddenin D fıkrasında belirtilenlere uymaya çağırdı.

Komite, illerdeki alt komitelerden seçim sürecini tarafsız ve şeffaf bir şekilde yönetmelerini ve bu komiteleri bu anayasal yetkideki tüm adaylardan uzakta tutmalarını istedi.

Check Also

Ulaştırma Alanında İkili İşbirliğini Geliştirmek İçin Suriye-Irak Görüşmeleri

BAĞDAT – Suriye’nin Bağdat Büyükelçisi Sattam Jadaan Al-Dandah, Irak Ulaştırma Bakanlığı Projeleri Yürütme Genel Şirketi …