معاملات بورس اوراق بهادار دمشق به بیش از 2.307 میلیون لیر رسیده است

دمشق-سانا

امروز  جلسه معاملات بورس اوراق بهادار دمشق با گردش 22561 سهم در نه معامله با قیمت بیش از 2.307 میلیون لیر، بسته شد .

 شاخص بورس به معدل 0.93 امتیاز کاهش یافت و بر قیمت 1218.39 امتیاز بسته شد.

سهم بانک ملی قطر به میزان 0.44 در صد کاهش یافت و بر قیمت 97.93 بسته شددر حالی که سهم بانک الشام به میزان 0.79 در صد کاهش یافت و بر قیمت 93.75 بسته شد.

سهم های شرکت “الاهلیه” برای ساخت روغن نباتی و شرکت پیمه سوریه-بین المللی/اروب/  و بانک البرکه بر همین قیمت جلسه معاملاتی سابق بسته شدند.

 غیاث/محمد خ