معاملات بورس اوراق بهادار دمشق به724ر2 میلیون لیر رسید

دمشق- سانا

امروز  جلسه معاملات بورس اوراق بهادار دمشق با گردش /22322 / سهم در 16  معامله با قیمت / 724ر2 /میلیون لیر، بسته شد.

شاخص بورس به معدل 25ر4  امتیاز کاهش یافت و بر قیمت 55ر1556 امتیاز بسته شد.

سهم بانک «فرنسبنک»  به میزان   / 01ر1  / در صد کاهش یافت و بر قیمت / 50ر102/ لير بسته شد.

سهم بانک قطر بین المللی به میزان  /91ر1/ در صد کاهش یافت و بر قیمت / 75ر153 / لير بسته شد.

سهم های بانک البركه و شركت “العقيله” برای بیمه تکافل وبانک “الشام” بدون هیچگونه تغییر قیمت (معادل قیمت بسته شدن قبلی) بسته شد.

 

نیرمین خلیل