بانک مرکزی: دلار به قیمت 35 ر276 لیر برای بانک ها  و37ر276 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 35ر276 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط  و 37ر276 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 275 لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 74ر313 لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 77ر313 لير سوریه برای مؤسسه های صرافی و 21ر312 لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …