بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا 

 

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / 73ر467 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 485 /  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 63ر518 /  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 45ر517/  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 79ر538/ لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

نیرمین /ثناء 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی به شرایط دریافت اسکناس های خارجی یادآوری می کند

دمشق- سانا در پی پاسخ بانک مرکزی به سؤالات مشتریان در مورد اسکناس های خارجی …