بانک مرکزی به شرایط دریافت اسکناس های خارجی یادآوری می کند

دمشق- سانا

در پی پاسخ بانک مرکزی به سؤالات مشتریان در مورد اسکناس های خارجی وشرایط پذیرش آن، امروز بانک شرایط  لازم برای دریافت اسکناس های خارجی به تمام بانک ها وصرافی ها در سوریه ارسال کرد.

حسين

 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 69ر473/ لیر برای بانک ها و / 81ر473/ لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق -سانا  بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 69ر473/ لير …