بانک مرکزی سوریه 100 میلیون دلار برای تامین مالی واردات، تعیین می کند

دمشق_سانا

بانک مرکزی سوریه 100 میلیون دلار برای تامین مالی واردات، تعیین کرد.

رئیس بانک مرکزی دکتر ادیب میاله در بیانیه به سانا تاکید کرد که بانک نیت ادامه دخالت روزانه از طریق تامین مالی درخواسته های واردکنندگان به بانک از طریق موسسه های صرافی ارائه شده ، دارد.

همچنین دکتر میاله سه شنبه آینده قرار برگزاری جلسه دخالت بانکی برای بررسی تامین مالی واردات وتغییرات حاصل در قیمت نرخ ارز وتامین فروش ارز خارجی که بازار به آن نیازی دارد، تعیین کرد.

 

ح/ب

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه برای نخستین بار اسکناس 5000 لیری چاپ کرد

دمشق – سانا بانک مرکزی سوریه برای نخستین بار از یک اسکناس جدید 5000 لیری …