هیئت نمایندگی دولت سوریه بندهای به عنوان نقاط مشترک برای “بند اول دستور کار روسیه” برای رسیدن به توافق با توجه به اختلافات اعضای معارضه، مطرح می کند.

مسکو_ سانا

خبرنگار سانا با استناد به منابع نزدیک به مذاکرات دور دوم از جلسه مشورتی سوری_سوری در مسکو یاد کردکه با توجه به اختلافات موجود میان اعضای اپوزیسیون ، هیئت دولت جمهوری عربی سوریه بندها به عنوان نقاط مشترک درباره “بند اول که در دستور کار روسیه مطرح شده” برای رسیدن به توافق، مطرح کرد.

منابع افزود: بندها شامل: اولا.. دعوت جامعه بین المللی برای اعمال تلاش های جدی وفوری بر تمام اطراف عربی وبین اللملی ، از جمله قطر وعربستان وترکیه وغیره برای متوقف کردن حمایت از تروریسم، می باشد.

ثانیا..دعوت جامعه بین المللی برای لغو فوری تمام تحریم های اقتصادی تحمیل شده علیه ملت سوریه ، می باشد.

ثالثا.. حل وفصل بحران در سوریه باید حائز رضایت تمامی طرفین ، وطبق اصول بیانیه ای ژنو می باشد.

منابع افزود که پایه های روند سیاسی بر مبنای حفظ حاکمیت سوریه ووحدت زمین وملت سوریه باید باشد. وتقویت وترویج آشتی های ملی وحمایت از ارتش ونیروهای مسلح در مبارزه با تروریسم است.

 

 

ح/ب