مدیر خزانه ‌داری بانک مرکزی سوریه: اسکناس جدید 5000 لیر معاملات نقدی را تسهیل خواهد کرد

دمشق – سانا

مدیر  خزانه ‌داری بانک مرکزی سوریه تاکید کرد که هدف اصلی چاپ اسکناس جدید 5000 لیر تسهیل معاملات نقدی و تعویض اسکناس های کهنه و پاره است.

وی درباره نتایج مثبت این اقدام تاکید کرد که بانک مرکزی سوریه همچنان به مقابله با تمام چالش‌های اقتصادی ادامه می دهد.

وی افزود که مقادیر چاپ شده از اسکناس 5000 لیر به شکل دقیق محاسبه می‌شود و مساوی مقادیر اسکناس‌های قدیمی و کهنه که از تعاملات حذف خواهند شد، خواهد بود.

غیاث