بانک مرکزی سوریه برای نخستین بار اسکناس 5000 لیری چاپ کرد

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوریه برای نخستین بار از یک اسکناس جدید 5000 لیری رونمایی کرد.

بانک مرکزی سوریه با رونمایی از اسکناس‌های جدید 5 هزار لیره‌ای با تصاویر سرباز و عقاب سوری اعلام کرد: اسکناس‌های 5 هزار لیره‌ای جدید از دو سال پیش چاپ کرده است و برای تسهیل معاملات نقدی، کاهش هزینه ها و همچنین مقابله با اثرات تورمی از امروز در چرخه پولی کشور قرار داده می شود.

بانک مرکزی سوریه اعلام کرد استفاده از این اسکناس جدید در سوریه از امروز آغاز شده است.