خبرنگار سانا نزدیگ اردوگاه یرموک: درگیری بین عناصر گروه های تروریستی مسلح داخل اردوگاه یرموک ادامه دارد

دمشق_سانا

خبرنگار سانا نزدیگ اردوگاه یرموک: بر ادامه درگیری بین عناصر گروه های تروریستی مسلح داخل اردوگاه یرموک تاکید می کند.

خبرنگار سانا تاکید کرد که ارودگاه یرموک تحت تسلط گروه های تروریستی است ، ویگان های از ارتش جمهوری عربی سوریه داخل اردوگاه از خیلی وقت وجود ندارند.

خبرنگار اشاره کرد که بعداز ورود گروه های تروریستی به داخل اردوگاه یرموک یگان های از ارتش ونیروهای مسلح، آن را به طور کامل محاصره کردند.

ح/ب

شاهد أيضاً

تروریست ها از ورود کمک ها را به اهالی اردوگاه یرموک جلوگیری کردند

دمشق-سانا برای هفته پنجم، گروه های تروریستی مسلح در اردوگاه یرموک از ورود کاروان های …