بورس اوراق بهادار دمشق: گردش 14453 سهم به قیمت 1.589 میلیون لیر سوریه

دمشق-سانا

امروز جلسه معاملاتی بورس اوراق بهادار دمشق با گردش 14453 سهم به قیمت 1.589 ملیون لیره بسته شد، شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 1.32 امتیاز کاهش یافت وبر قیمت 1238.17 نقطه با نسبت تغییر منفی به قیمت 0.11 در صد بسته شد.

سهم بانک البرکه به میزان 0.71 در صد افزایش یافت و بر قیمت 369.500 لیر سوریه بسته شد.

سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 0.22 در صد کاهش یافت و بر قیمت 101.01 لیر سوریه بسته شد، وسهم بانک ملی قطر به میزان 0.79 در صد کاهش یافت و بر قیمت 102.68 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک الشام به میزان 0.83 در صد کاهش یافت و بر قیمت 94.06 لیر سوریه بسته شد.

سهم های شرکت اهلیه برای ساخت روغ نباتی وبنک سوریه والخلیج بر همین قیمت بسته شدند.

ت-م

شاهد أيضاً

مقامات خرسون: اظهارات رژیم کی‌یف درباره وقوع ضد حملات بی معنی است

مسکو – سانا یک مسئول  در اداره منطقه ای شهر خرسون اظهارات رژیم کی‌یف درباره …