بازداشت 7 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صبح امروز هفت فلسطینی از جمله یک کودک در قدس اشغالی و مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر 4 فلسطینی از جمله کودک /محمد عبد عطیه/ در قدس اشغالی و دو فلسطینی در شهرک بیت ریما واقع در رام الله و یک فلسطینی دریگر در طولکرم در کرانه باختری را بازداشت کردند.

غیاث/م.خ/ثناء