گزارشگر /سانا/: صد ها نفر از اهالی شهرک الحمیدیه در ریف قنیطره پس از آزادسازی این شهرک و پاکسازی آن از باقی مانده های تروریست ها شروع به بازگشت به شهرک خود کرده اند

گزارشگر  /سانا/: صد ها نفر از اهالی شهرک الحمیدیه در ریف قنیطره پس از آزادسازی این شهرک و پاکسازی آن از باقی مانده های تروریست ها شروع به بازگشت به شهرک خود کرده اند.

غیاث

شاهد أيضاً

بازداشت چهار تروریست توسط نیروهای عراقی

بغداد – سانا نیروهای عراقی امروز چهار تروریست عضو گروه”داعش” در استان های بغداد و …