امروز در تاریخ.. 8 اوت 1945: اتحاد شوروی علیه ژاپن اعلام جنگ کرد

دمشق – سانا

1940 – آغاز نبرد بریتانیا در جنگ جهانی دوم.

1945- اتحاد شوروی علیه ژاپن اعلام جنگ کرد.

1955 – نخستین کنفرانسی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در ژنو سوئیس برگزار شد.

1966 – ملی شدن بخش معدن در الجزایر.

2008 – افتتاح بازی های المپیک تابستانی در پکن.

عيد ها و مناسبت ها:

روز پدر در تایوان.

غیاث/م.خ/ثناء