رئیس جمهور “بشار اسد” مهندس «معتز ابوالنصر جمران» را به عنوان استاندار حومه دمشق منصوب کرد

دمشق-سانا

آقای رئیس جمهور “بشار اسد” با صدور دستور شماره 326 سال 2020 مهندس «معتز ابوالنصر جمران» را به عنوان استاندار حومه دمشق منصوب کرد.

ل.ب