دستور رئیس جمهور برای تعیین /15/ ژوئیه آینده به عنوان موعد انتخابات اعضای مجلس خلق 

دمشق – سانا

رئیس جمهور، بشار الأسد، با صدور فرمانی با شماره (99) در سال 2024، روز دوشنبه 15 ژوئیه 2024 را به عنوان موعد برگزاری انتخابات اعضای مجلس خلق برای دوره‌ی چهارم قانونگذاری تعیین کرد.

در این فرمان، تعداد اعضای مجلس خلق اختصاص یافته به هر یک از بخش‌های کارگران و کشاورزان و همچنین بخش‌های دیگر مردم در حوزه‌های انتخاباتی نیز مشخص شده است.