مجوز سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل در استان طرطوس

دمشق-سانا

سازمان سرمایه گذاری سوریه مجوز سرمایه گذاری برای پروژه ای برای انتقال مسافران و گروه های گردشگری در داخل و خارج از کشور در استان طرطوس اعطا کرد.

بر اساس بیانیه این سازمان، هزینه تخمینی این پروژه بیش از 8 میلیارد لیر سوریه، ظرفیت حمل و نقل 15 اتوبوس و 30 فرصت شغلی جدید را فراهم می کند.

شاهد أيضاً

چین مجموعه از کتاب ها را به کتابخانه ملی اسد در دمشق اهدا کرد

دمشق-سانا امروز وزیر فرهنگ، دکتر لبانه مشوح و شی هونگوی، سفیر جمهوری خلق چین در …