رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد و همسرش با ده ها زن و کودک که از دست گروههای تروریستی آزاد شده بودند، دیدار کردند

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد و همسرش  با ده ها زن و کودک که از دست گروههای تروریستی آزاد شده بودند، دیدار کردند.

 

غیاث/م.خ