رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد و همسرش با ده ها زن و کودک که از دست گروههای تروریستی آزاد شده بودند، دیدار کردند

دمشق- سانا

دیروز رئیس جمهور دکتر بشار اسد و همسرش با ده ها زن و کودکی که در روستاهای خود در حومه لاذقیه توسط تروریست ها ربوده شده بودند و از دست گروههای تروریستی آزاد شده اند، دیدار کردند.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد در این دیدار گفت: از مدتها پیش منتظر این لحظه بودیم… از سه سال و نیم پیش… روزی نبود که ملت و دولت نیز با همه نهادهای خود در جستجوی شما نباشند… هدف هر نظامی و شهیدی بازگشت شما بود.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد افزود: برغم همه رنج هایی که کشیده اید . از شما می خواهیم که به زندگی طبیعی خود با خانواده در روستا و شهر خود بازگردید و از شما می خواهیم که الگوی پایداری، وطن دوستی و مقاومت باشید و شما بی گمان اینگونه هستید.

رئیس جمهور افزود:  ما درکنار شما خواهیم بود و شما را تنها نخواهیم گذاشت . گذشته ها گذشت و همه ما به خدا، میهن، مردم و ملت ایمان داریم و این همان چیزی است که شما را مقاوم نگه می دارد و همه ما را درکنار هم نگه می دارد.

بانوی اول سوریه خانم اسماء الاسد نیز در این دیدار گفت: قدرت اراده ای که زنان و کودکان ربوده شدن طی این سالها از خود نشان دادند باید از رهگذر بازسازی زندگی آنان ادامه یابد و آنچه کودکان از نظر آموزشی از دست داده اند جبران شود.

زنان آزاد شده نیز تاکید کردند که برغم شرایط غیرانسانی و دشواری که در طول دوران اسارت خود شاهد بودند از اطمینان آن ها به دولت و نهادهای آن کم نشد.

آن ها بر عزم خود در ایستادگی و غلبه بر دشواری ها و مشکلاتی که در سال های اسارت برای آن ها ایجاد شده تاکید کردند.

 

غیاث جاویش/م.خ