وزارت خارجه روسیه: تصمیم کنست رژیم صهیونیستی درمورد قانونی کردن شهرکسازی به آفق های راه حل مسالمت آمیز لطمه وارد می کند

 

مسکو-سانا

وزارت خارجه روسیه نگرانی خود ازای تصمیم کنست صهیونیستی برای قانونی کردن شهرکسازی در سرزمین های فلسطین اشغالی “افق های ایجاد راه حل مسالمت آمیز برای مسئله فلسطین” را به خطر می اندازد.

وزارت خارجه طی بیانیه که پایگاه روسیه امروز نقل کرد گفت” این تصمیم نگرانی مسکو را افزایش داد. وافزود “بدون شک اثار بسیار منفی علیه تلاش های مبذول برای ایجاد توافق فلسطینی اسرائیلی محکم ودایمی به دنبال خواهد داشت.

در بیاینه آمده است : افق های ایجاد حل مسالمت آمیز برای مسئله فلسطین را در معرض خطر قرار می دهد وتلاش های بین المللی باهدف زنده سازی دوباره روند مسالمت آمیز در منطقه خاورمیانه را مختل می کند.

ت.م

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی: یک جوان فلسطینی در شهرک المزرعه الغربیه در شمال رام الله به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید