معاون رئیس کمیسیون دفاع دومای روسیه: روسیه از ترکیه بستن مرزهای خود با سوریه را درخواست کرد

مسکو – سانا

«ویکتور فودولاتسکی» معاون رئیس کمیسیون دفاع دومای روسیه اعلام کرد که روسیه از ترکیه  بستن مرزهای خود با سوریه را درخواست کرد.

به نقل از روزنامه روسی «ایزویستیا»،  «ویکتور فودولاتسکی» پس از دیدار و گفتگو هیاتی از دیپلمات ها و نظامیان روسیه و ترکیه گفت: مسأله بسته شدن مرز های ترکیه با سوریه را مطرح کردیم.

وی افزود: سکو می تواند تصاویر ماهوره ای ارائه کند که در ان گذرگاههای قاچاق سلاح و افراد مسلح به سوریه را نشان می دهد.

این روزنامه روسی اشاره کرد: مقامات ترکیه بستن مرزهای خود با سوریه را بررسی می کنند.

غیاث/م.خ