مقاومت ملی لبنان یک موضع وابسته به گروه تروریستی”جبهه النصره” در جرود عرسال را نابود کرد

بيروت- سانا

دیشب مقاومت ملی لبنان یک موضع وابسته به تروریست های”جبهه النصره” را در جرود عرسال واقع در شمال شرق لبنان نابود کرد.

مقاومت ملی لبنان طی عملیاتی در ارتفاعات « ضهر صفا اللزابه» در جرود  عرسال موضعی وابسته به  تروریستهای “جبهه النصره” را هدف قرار داد و ضربات مهلکی به تروریست ها وارد کرد.

غیاث/م.خ