وزیر امور خارجه هند هفته آینده از سوریه و لبنان و عراق بازدید خواهد کرد

دهلی نو – سانا

«ویکاس سواروپ» سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که وزیر امور خارجه هند هفته آینده  از سوریه و لبنان و عراق بازدید خواهد کرد.

وی افزود: وزیر امور خارجه هند با مقامات مسؤول در این سه کشور راه هایی برای تقویت روابط دو جانبه را مورد بحث و بررسی خواهد داد.

غیاث/م.خ