ارتش مصر 22 تروریست را در سینا به هلاکت رساند

قاهره – سانا

نیروهای مسلح مصر در عملیات نظامی خود علیه تروریست ها در شمال سینا 22 تروریست را به هلاکت رساندند و 28 مخفیگاه وابسته به تروریست ها نابود کردند.

سایت الیوم السابع گفت: در عملیات ارتش مصر علیه تروریست ها  طی دو روز گذشته در سینا 22 تروریست به هلاکت رسیدند و 28 مخفیگاه و 7 خانه وابسته به تروریست ها نابود شدند.

غیاث/م.خ