مسئول روسی: پیشنهاد آتش بس در سوریه طی ماه رمضان مفید اما اجرای آن سخت است

مسکو-سانا

«قسطنطین کوساتشوف» رئیس کمیسیون امور بین الملل مجلس روسیه تصریح کرد که اجرای پیشنهاد برخی مخالفان در مورد آتش بس سراسری در سوریه طی ماه رمضان سخت است.

کوساتشوف افزود: این طراحی که البته مهم و مفید است،  در نتیجه تلاش های برخی کشورهای اساسی از جمله آمریکا و روسیه می باشد اما تشکیک در مورد اجرای آن نیز وجود دارد.

کوساتشوف با ابراز اهمیت صلح، گفت: این احتمال نیز وجود دارد که گروه های تروریستی ازآتش بس برای تجدید قوا استفاده کنند.

م.خ/غیاث