امضای تفاهم نامه میان وزارت محیط زیست و اسقفی انطاکیه و همه شرق روم ارتدوکس در زمینه نشر آگاهی زیست محیطی

دمشق – سانا

امروز وزارت محیط زیست سوریه تفاهمنامه همکاری با اسقفی انطاکیه و همه شرق روم ارتدوکس در زمینه نشر آگاهی زیست محیطی امضا کرد.2

دکتر نظیره سرکیس وزیر محیط زیست تاکید کرد که این توافقنامه در چهار چوب تاکید وزارت بر تقویت همکاری میان مؤسسات دولتی و یکپارچگی تلاش ها برای تقویت آگاهی زیست محیطی می آید.

غیاث جاویش/م.خ