بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 69ر473/ لیر برای بانک ها و / 81ر473/ لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق -سانا 

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 69ر473/ لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / 81ر473 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

 

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 467/  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 31ر532/  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و  / 532.45/  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 39ر529/ لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

 

نیرمین/ثناء 

 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …