جمهوری چک اعلام “فدرالیزم در شمال سوریه” رد کرد

براگ- سانا

کشور چک رد  “فدرالیزم اعلام شده  در شمال سوریه” اعلام کرد.

وزارت امور خارجه چک در بیانیه خود یاد کرد که جمهوری ودولتچک فدرالیزم اعلام شده در شمال سوریه به عنوان یک نهاد مستقل به رسمیت نمی شناسد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا : اولین اکران ملی فیلم “سوگند سیریاکوس” به کارگردانی اولیویه بوردو کارگردان فرانسوی، محصول وزارت فرهنگ، اداره کل آثار باستانی و موزه ها، و دبیرخانه سوریه برای توسعه در قلعه دمشق آغاز شد