سوری های مقیم در چک : پیروزی ها بر تروریسم  در سوریه بهترین پاسخ به حامیان از آن است

پراگ-سانا 

 

سوری های مقیم در چک تاکید کردند که بازگرداندن امن و امان به شهر القریتین در حومه جنوبی و شرقی حمص پس از یک هفته از آزادسازی شهر تدمر،تأکید جدیدی است که ارتش جمهوری عربی سوریه یک نیروی فعال در مبارزه با ترورسم و پاکسازی زمین از آن  به شمار می رود.

سوری های مقیم در چک در بیانیه ای گفتند که :پیروزی ها بر تروریسم  در سوریه بهترین پاسخ به نیروی خارجی حامی از آن به ویژه ترکیه و عربستان و قطر، است.

سوری ها هم نسبت به قهرمانی و عملکرد ارتش و نیروهای مسلح مان و نیروهای پشتیبانی از آن ابراز افتخار کردند.

 

 

نیرمین /ثناء 

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی: یک جوان فلسطینی در شهرک المزرعه الغربیه در شمال رام الله به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید