مدال طلای روسیه در مسابقات اسکیت روی یخ جام ۲۰۱۶

بوستون-سانا

یوگنیا مدودیوا در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۶ که در بوستون امریکا برگزار شده، مدال طلای مسابقات و مدال طلای رکورد تعداد امتیازات در طول برنامه را نصیب روسیه کرد.

آنا پاگوریلایا دیگر ورزشکار روس نیز در جایگاه سوم قرار گرفته و مدال برنز مسابقات را دریافت کرد.

حسین حبیب