سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه: در دور بعدی گفتگوها انجام تماس های به صورت مستقیم میان اطراف سوری امر مهمی است

مسكو- سانا

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: در دور بعدی گفتگوهای سوری-سوری در یازده آوریل انجام تماس های به صورت مستقیم میان اطراف سوری امر مهمی است.

غیاث جاویش/م.خ