نیروی هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه خودروهای تروریست های گروه”داعش” در اطراف شهر القریتین و حومه شرقی تدمر نابود کرد

حمص- سانا

با مداد امروز نیروی هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه سورتی های پروازی را علیه مخفیگاه ها و تجمعات گروه تروریستی”داعش” در حومه حمص انجام داد.

یک منبع نظامی به سانا گفت: نیروی هوایی ارتش سوریه سورتی های پروازی را علیه مخفیگاه های گروه تروریستی”داعش”  در حومه شرقی تدمر انجام داد که بر اثر آن تعدادی از خودروها حامل اسلحه و مهمات و مجهز به تیربارسنگین  وابسته به این گروه تروریستی نابود شدند.

پریروز یگان های از ارتش جمهوری عربی سوریه و گروه های دفاع مردمی امنیت و ثبات را به شهر تدمر/پالمیرا بازگرداندند و کنترل کامل فرودگاه و شهر باستانی تدمر را به دست گرفتند و خسارت ها و تلفات سنگینی به گروه تروریستی “داعش” وارد کردند و صد ها تروریست را به هلاکت رساندند.

 شاین به ذکر است که پالمیرا/تدمر  در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

منبع اشاره کرد: در اثر سورتی های پروازی علیه مراکز تجمع تروریست های گروه “داعش” در جنوب روستای طفحه در جب الجراح واقع در شرق شهر حمص تعدادی از مخفیگاه ها و استحکامات و خودروهای تروریست ها نابود شدند و تعدادی از تروریست ها به هلاکت رسیدند.

در حومه جنوبی شرقی منبع توضیح داد: نیروی هوایی سوریه خودروها و مخفیگا های تروریست های گروه “داعش” را در روستای «البصیری» و اطراف شهر القریتین نابود کرد.

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح با همکاری گروه های دفاع مردمی کنترل کامل منطقه «حزم غربی» و «نقطه استراتژی الراقمه» و تپه « ضهر الخرنوبی » در اطراف شهر القریتین را به دست گرفتند.

گروه تروریستی “داعش” از ششمین اوت گذشته تعدادی از اهالی شهر القریتین را بازداشت کرد و جنایت ها علیه اهالی شهر مرتکب می شود و اندیشه های تکفیری خود را بر آنان تحمیل می کند، تروریست های گروه داعش در 21 اوت گذشته صومِعِه «مار اليان» در اطراف غربی شهر نابود کردند.

غیاث جاویش/م.خ