معاملات بورس اوراق بهادار دمشق به 387ر20 میلیون لیر رسید/ شاخص بورس اوراق بهادار دمشق به معدل 60ر19 امتیاز افزایش یافت

دمشق – سانا

دیروز 28 مارس جلسه معاملات بورس اوراق بهادار دمشق با گردش /  162545 / سهم در 107   معامله با قیمت / 387ر20  /میلیون لیر، بسته شد .

شاخص بورس به معدل 60ر19 امتیاز افزايش یافت و بر قیمت 04ر1408 امتیاز بسته شد.

سهم بانک فرانسیس   به میزان 45ر0 در صد افزایش یافت و بر قیمت / 21ر101  لير/ بسته شد.

سهم بانک سوریه بین المللی اسلامی  به میزان 82ر3 در صد افزایش یافت و بر قیمت / 18ر154  لير/ بسته شد.

سهم بانک قطر ملی به میزان  44ر4  در صد افزایش یافت و بر قیمت / 99ر149 لير/ بسته شد.

سهم بانک الشام به میزان  2  در صد افزایش یافت و بر قیمت / 37ر137 لير/ بسته شد.

غیاث جاویش/م.خ