با مشارکت بانو اول اسماء اسد..مراسم قدردانی وتجلیل از پرندگان در المپیاد علمی سوریه برگزار شد

دمشق-سانا

امروز، با مشارکت بانو اول اسماء اسد مراسم تجلیل پرندگان ده رتبه اول در رقابت های نهایی المپیاد علمی سوری در رشته های ریاضی ، فیزیک، شیمی، زیست شناسی وانفورماتیک طی جشنواره که در خانه فرهنگی هنری اسد (اپرا اسد) در دمشق ، برگزار شد.

بانو اول اسماء اسد طی سخنرانی خود گفت: المپیاد علمی سوریه از 10  سال گذشته  آغاز کردیم ، وهدف این بود که یک دانشجو با استعداد وخلاق بسازیم وایجاد راه های  آموزشی مختلف وپیشرفته تر است.

خانم اسد افزود: پروژه المپیاد سوریه درذ یک رشته وبا مشارکت 100 دانشجو در سال 2006 آغاز شد وامروز در سال 2016 المپیاد علمی سوریه در 5 رشته وبیش از 45 هزار دانشجو از همه شهرهای سوریه برگزار شد، واین نشان دهنده ای گسترش وتوسعه طرح المپیاد در میان جامعه می باشد.

بانو اول گفت: عده ای زیاد بر توقف پروژه المپیاد علمی سوریه به علت جنگ ظالمانه علیه سوریه شرط بندی کردند، اما جوانان سوریه ثابت کردند که اهل علم ومعرفت اند وتوان حمایت از میهن وتوسعه آن را تا یک کشور با تمدن وبا فرهنگ در شرایط کنونی بماند،دارند.

 

 

 حسین حبیب