سوریه در رقابت های المپیاد علمی در تهران شرکت می کند

تهران-سانا

رقابت های المپیاد علمی  جهانی زیست شناسی با حضور  60 کشور از جمله سوریه در تهران آغاز شد.

تیم ملی سوریه ازچهار دانشجو متشکل است،و این المپیاد این المپیاد 6 آزمون دارد که 4 آزمون عملی آن در روز سه شنبه و دو آزمون تئوری آن در روز پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد.

شایان به ذکر است که تیم المپیاد علمی سوریه دو مدال برنز ودو تقدیرنامه در پنجاه ونهمین المپیاد جهانی ریاضی که در شهر کلوج رومانی برگزار شده، احراز کرد.

حسین

شاهد أيضاً

تهران: جاسوس علی رضا اکبری معاون وزیر دفاع نبود

تهران-سانا وزارت دفاع ایران تاکید کرد که علی رضا اکبری، جاسوس اطلاعاتی انگلیس که اعدام …