بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 65ر335 / لیر برای بانک ها و / 67ر335 / لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه /65ر335 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و /67ر335/  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 334/  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 47ر363 /  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 50ر363 /  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 46ر363 / لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

 

نیرمین

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …