بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت 69ر346 لیر برای بانک ها و 72ر346 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير 69ر346  لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط  و 72ر346 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 345 لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 04ر367  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 08ر367  لير سوریه برای مؤسسه های صرافی و 11ر365 لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

نیرمین

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …