موگرینی:برگزاری نشست چهار جانبه درباره سوریه در وین ممکن است در دستابی به راه حل سیاسی برای بحران سهیم باشد

وین- سانا

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: نشست چهار جانبه درباره سوریه در وین که دیروز برگزار شد ممکن است در دستابی به راه حل سیاسی برای بحران سهیم باشد.

به نقل از خبرگزاری ” سبوتنيك” دیروز فدریکا موگرینی به خبرنگاران گفت: “همه طرفها این تعهد را داشتند که به اینجا بیایند و پنج شنبه و جمعه دور یک میز بنشینند, این خود یک نقطه شروع مهم است”.

غیاث/محمد خ