معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ايران: ایران از عراق و سوريه در مقابل تهدید گروه های تروريستی حمایت می کند

تهران – سانا

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ايران تاکید کرد: ایران از عراق و سوريه در مقابل تهدید گروه های تروريستی به ویژه “داعش” حمایت می کند.

معصومه ابتکار  در مصاحبه با روزنامه «ال موندو» اسپانیا تاکید کرد: ایران از دولت های دموکراتیک عراق و سوریه برای تضمین امنیت در مقابل تهدید جهانی “داعش” حمایت می کند.

وی افزود: هدف دولت کنونی ایران، ترویج روابط با همسایگان و دیگر کشورهای جهان است.

معاون رئیس جمهور ايران  گفت: خطوط قرمز ترسیم شده از سوی رهبری انقلاب اسلامی ایران همان هایی است که دولت رعایت می کند.

معصومه ابتکار ادامه داد: ما دلایل زیادی برای مشکوک بودن به نیات واقعی آمریکا داریم. آثار سلطه گری آمریکا در مناقشات افغانستان، یمن، لیبی، سوریه، عراق و غیره مشهود است.

غیاث جاویش/محمد خ