اتحادیه اروپا بار مجدد اعلامیه ترامپ درباره جولان اشغالی سوریه را رد می کند

بروکسل-سانا

اتحادیه اروپا اعلامیه رئیس امریکا درمورد جولان اشغالی سوریه بار دیگر رد کرد.

خبرگزاری تاس به نقل از نماینده عالی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی خبرداد:  نماینده عالی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی طی نشست پارلمان اروپا برای بررسی مسائل مربوط به سیاست خارجی، گفت: موضع اتحادیه اروپا ساده وروشن است: اتحادیه اروپا حق حاکمیت اسرائیل را بر هر سرزمین که اشغال کرده رد می کند وقبول نخواهد کرد واین نیز در مورد جولان اشغالی اعمال می شود.

موگرینی افزود: 5 کشور از اتحادیه اروپا در نشست شورای امنیت در نیویورک شکرت می کنند وموضع مشترک خود نسبت به جولان اشغالی سوریه طی یک بیانیه اعلام کردند. همچنین موگرینی سیاست های یهودسازی منطقه کرانه غربی رود اردن فلسطینی توسط اسرائیل را محکوم کرد.

حسین

شاهد أيضاً

تظاهرات سوری ها مقيم آمریکا در محکومیت اعلاميه ترامپ در مورد جولان اشغالی سوریه

نیویورک – سانا تعدادی از مهاجران سوری مقيم آمریکا برای محکومیت بیانیه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور …