1969-10-23 آغاز خروج نیروهای آمریکا از ویتنام

 دمشق – سانا

امروز در تاریخ..

1969_ آغاز خروج نیروهای آمریکا از ویتنام.

در همین روز به دنیا آمد:

1908_ ایلیا فرانک فیزیکدان روسی و برنده جایزه نوبل فیزیک در همین روز متولد شد.

در همین روز از دنیا رفت:

1986_ ادوارد دویسی زیست‌شیمیدان امریکایی و برنده جایزه نوبل در همین روز از دنیا رفت.

غیاث/محمد خ

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ/ 2 نوامبر 1917- صدور اعلامیه بالفور

دمشق-سانا امروز در تاریخ 1937/ بنیتو موسولینی رهبر ایتالیایی از ایجاد محور برلین رم خبر …