امروز در تاریخ ..20 نوامبر 1815/ امضای معاهده پاریس

دمشق- سانا 

1815 /  معاهده پاریس امضا شد 

1832 / امیر عبد القادر بن محی الدین سلطان الجزایر شد

1945  /  شروع دادگاه نورنبرگ علیه 24 نازی پس از پایان جنگ جهانی دوم.

2001 /  جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور ایالات متحده ساختمان وزارت دادگستری را به نام رابرت کندی نامگذاری کرد

2013 / ظهور جزیره نیشینو ، واقع در اقیانوس آرام

1858 / سلما لاگرلوف ، نویسنده سوئدی متولد شد

1923 / نادین گوردیمیر، نویسنده آفریقای جنوبی متولد شد

1910 / لئو تولستوی … داستان نویس روسی از دنیا رفت

1945 /  فرانسیس استون، شیمیدان بریتانیایی، از دنیا رفت